ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE!!!

 

 
 
OBSZAR 1 – WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE
1.Dnia 07.02.2014. odbyły się zajęcia edukacyjne z  wychowania fizycznego – sprawnościowy tor przeszkód w klasie IVB. Zajęcia przeprowadziła p. Sylwia Mróz – Sromek.
Uczniowie z pomocą nauczyciela utworzyli tor przeszkód z wcześniej przygotowanych przyborów. Dzieci bardzo angażowały się podczas budowy toru i współpracowały ze sobą.
Po zakończonej budowie każdy uczeń dwukrotnie wykonał zadania sprawnościowe na torze. Zajęcia były atrakcyjne, uczniowie dzielili się pomysłami i aktywnie uczestniczyli
w podnoszeniu swojej sprawności fizycznej.   

 

scenariusz zajęć

   
   

   

   
Dnia 25.03.2014r. odbyły się zajęcia edukacyjne z  wychowania fizycznego  z wykorzystaniem piłek gimnastycznych w grupie dziewcząt klasy IVac. Najbardziej atrakcyjną forma zajęć dla dzieci są te, w których mogą się bawić, dlatego aby uatrakcyjnić zajęcia wychowania fizycznego stosuję różne przybory np.: piłki gimnastyczne. Dziewczynki bawiły się z piłkami i wykonywały ćwiczenia gimnastyczne wzmacniające mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. Podczas zajęć nauczycielka przeprowadziła pogadankę na temat prawidłowej postawy ciała i jej  wpływu na nasze zdrowie. Każdy uczeń przed lustrem przyjmował prawidłową postawę, dzieci potrafiły zaobserwować błędy i poprawiały się nawzajem. Dziewczynki  świetnie się bawiły i chętnie uczestniczyły w zajęciach.
   
scenariusz zajęć
   
   
   
   
 

OBSZAR 5 – POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE
1.W listopadzie odbyły się pozalekcyjne zajęcia z nording walking. Ruch na świeżym powietrzy, w otoczeniu przyrody wpływa pozytywnie na organizm człowieka, sprawia, że dobrze się czujemy i jesteśmy szczęśliwi. Uczniowie poznają różne formy aktywności ruchowej, mogą dokonywać wyborów i uczestniczyć w tych zajęciach które, które sprawiają im najwięcej przyjemności. Ważne jest to, aby w przyszłości dziecko nie rezygnowało z aktywności ruchowej ale ją kontynuowało w gronie rodziny i rówieśników.

 

   
   
   

2.Rajd rowerowy – 29.03.2014 odbył się rajd rowerowy nad Zalew w miejscowości Ryczeń leśną ścieżką dydaktyczną „Dziczek”. Zajęcia na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody bardzo dobrze wpływają na samopoczucie i są atrakcyjne dla dzieci. Na odcinku 7 kilometrów można zobaczyć różne typy drzewostanów i charakterystyczną dla nich roślinność oraz świat zwierzęcy. Po dotarciu na miejsce mieliśmy możliwość rozpalenia ogniska i upieczenia kiełbasek. Wszyscy świetnie się bawili i byli zadowoleni z wycieczki. 

   
   
   
   
   

3.Pozalekcyjne zajęcia z siatkówki. W naszej szkole uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach z mini piłki siatkowej, które odbywają się cyklicznie. Podczas zajęć uczniowie nabywają umiejętności techniczne, doskonalą taktykę gry rozwijają koordynację ruchową, kształtują cechy motoryczne, aktywnie spędzają czas wolny i świetnie się bawią. Swoje umiejętności mogą sprawdzić podczas zawodów międzyszkolnych, w których biorą udział i odnoszą sukcesy.

 

   
   
   

 

4. Dnia 21.03.2014r. na hali sportowej odbyły się zajęcia z aerobiku dla klas IV – VI, które poprowadziła instruktor Justyna Głoskowska. Przy muzyce uczniowie wykonywali podstawowe kroki aerobiku połączone w układ. Taka forma ruchu to dobry sposób na aktywny wypoczynek i dobrą zabawę.

 

   
   
   

 

5.Dnia 21.03.2014r. w ramach Szkoły w Ruchu uczniowie klas IV – VI  aktywnie uczestniczyli w marszobiegu na trasie 5 km. Uczniowie pokonywali między innymi przeszkody w terenie naturalnym oraz wykazali się znajomością zasad bezpieczeństwa na drodze. Proponowanie różnorodnych form ruchu pozwala uczniom dokonywać wyborów i umożliwia udział w dodatkowych zajęciach oraz aktywne spędzanie czasu.

 

   
   
   
   

OBSZAR 8 – AKTYWNOŚĆ W GRONIE RODZINY
W naszej szkole corocznie organizowana jest Sportowa Spartakiada Rodzinna.
W tym roku po raz siódmy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Górze – 7 grudnia - odbyła się Spartakiada Rodzinna.  Cel główny tego sportowego przedsięwzięcia to aktywne i przyjemne spędzenie czasu wolnego – uczniów i ich rodziców. O godzinie 8.00 na hali „Olimpia” spotkali się uczniowie i rodzice z klas IV – VI, a o godzinie 10.00 rozgrywki sportowe zainicjowały klasy I-III.
Konkurencje, które dostarczały wszystkim wiele emocji to: bieg z ringiem na głowie, sztafeta z przeplataniem – przejście przez szarfy, bieg z rakietką i piłeczką, bieg ze skakanką, kozłowanie piłki w slalomie, skoki dodawane, bieg z piłką w odwróconym pachołku, przewróć - postaw, sadzenie ziemniaków, wyścig z obręczami.
Punktacja klas przedstawia się następująco: wśród klas pierwszych: I miejsce zajęła klasa I b, II miejsce – I a, III miejsce – I c; wśród klas drugich: I miejsce klasa II b, II miejsce klasa II c; III miejsce – II awśród klas trzecich: I miejsce klasa III b, II miejsce klasa III a. Wyróżnieni otrzymali piłki dla klasy i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.
Na poziomie klas IV najlepsza była klasa IV b, za nią IV a i IV c. Na poziomie klas V: V a – pierwsza lokata, klasa V c zajęła drugą pozycję, a pozostałe miejsca zajęły w kolejności – V d i V b. Natomiast wśród klas VI najlepsza okazała się VI a, za nią VI b i trzecia VI c. W nagrodę sportowcy otrzymali pizzę.
Wszystkim gratulujemy zapału, sportowego ducha walki, rywalizacji fair play. Dziękujemy za dostarczenie wielu wrażeń i emocji.  
Zapraszamy do udziału w spartakiadzie w przyszłym roku. To rodzinne spotkanie zapisało się już na stałe w kalendarzu imprez SP 3. Dobra zabawa - jak zwykle – gwarantowana.