ŚWIETLICA SZKOLNA

                          

Regulamin świetlicy

 

Regulamin stołówki

 

Regulamin dowożenia
 i odwożenia uczniów

 

Pobierz kartę zgłoszenia

 

Jeśli jest smutno, jeśli jest ci źle
zajrzyj szybko do nas i uśmiechnij się !!!
Bo świetlica czeka na was już od rana
A przy drzwiach was wita pani roześmiana
Zabaw mamy wiele
Czekacie na nie przez sobotę i niedzielę
Więc czym prędzej przybywajcie
I już dłużej nie zwlekajcie

W NASZEJ ŚWIETLICY CODZIENNIE CZEKAJĄ NA WAS NAUCZYCIELE:

v  Agnieszka Uba – kierownik świetlicy i stołówki

v  Bożena Domańska

v  Jolanta Hanusiak- Cebenko

v  Teresa Kajzer

v  Joanna Liśkiewicz

v  Iwona Sawicka

v  Grażyna Mrozowska

v  Jolanta Choińska

v  Katarzyna Wiśniewska

 Czas pracy świetlicy na ul. Podwale: 640-1545

 Czas pracy świetlicy na ul. Poznańska: 800-1425

ZAJĘCIA

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły i programie wychowawczym.

Celem nadrzędnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Świetlica spełnia ważną funkcję w systemie wychowania i opieki nad uczniem. Wychowawcy na początku roku szkolnego poznają podopiecznych,
prowadzą obserwacje poprzez rozmowy z nimi i rodzicami. Nauczyciele starają się rozbudzać i kształtować u wychowanków uzdolnienia, zainteresowania,
właściwe postawy. Dlatego zakres zajęć jest szeroki i obejmuje różnorodne formy:

Ø  Zajęcia plastyczno- techniczne

Ø  Zajęcia czytelnicze

Ø  Zajęcia przyrodnicze

Ø  Zajęcia teatralne

Ø  Zajęcia integrujące

Ø  Zajęcia sportowo-ruchowe

Ø  Zajęcia muzyczno-ruchowe

Ø  Prace dekoracyjne

Ø  Gry i zabawy

Ø  Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Ø  Odrabianie lekcji


DOŻYWIANIE

W szkolnej kuchni pracuje 5 osób:

Ø  Marta Jankun – intendent

Ø  Wioletta Marciniak - szef kuchni

Ø  Barbara Jankowiak - kucharka 

Ø  Krystyna Kłodzińska- kucharka

Ø  Wioletta Walczak - kucharka

 

Obiady

Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki spożywania obiadu w stołówce szkolnej.

Dzienne stawka za dwudaniowy obiad dla ucznia wynosi 3,70 zł.  Chętni mogą zapisywać się na obiad
i uiszczać opłaty  w pokoju nr 12 (administracja I piętro), przy ul. Poznańskiej 2.

Prosimy zapoznać się również z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej, w szczególności paragrafem 5  - „Wnoszenie opłat za posiłki”.

 

„Program dla szkół”

Program obejmuje nieodpłatne udostępnianie dzieciom klas I-V owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dotowanych przez
Unię Europejską przez 10 wybranych tygodni począwszy od 2 października 2017 roku.

 

Herbata/ sok

Od października zachęcamy do skorzystania oferty picia naparu owocowego.

Zapisy: klasy I-III u wychowawcy, natomiast klasy IV-VII i uczniowie gimnazjum  opłaty wnoszą  pok. nr 12 (administracja, I piętro).
Terminy i kwoty za poszczególne miesiące wywieszane są na tablicy ogłoszeń i dostępne w dzienniku elektronicznym.