SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Organizacja SKO pod patronatem Banku PKO działa w naszej szkole od 1 października 2005 roku. Należy do niej większość społeczności uczniowskiej.
Opiekunami są nauczycielki Wioleta Leśniak i Jolanta Wilkosz. Organizacja działa prężnie, o czym świadczą liczne nagrody uzyskiwane za udział w konkursach
na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

2005/ 2006

- wyróżnienie na szczeblu regionalnym

2006/2007

– I miejsce na szczeblu regionalnym

- wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim

2007/2008

- I miejsce w regionie                        

- I miejsce na szczeblu ogólnopolskim 

2008/ 2009

 - I miejsce na szczeblu regionalnym            

- I miejsce na szczeblu ogólnopolskim

2009/2010 

- I miejsce w regionie        

- I miejsce na szczeblu ogólnopolskim         

2010/ 2011

- I miejsce na szczeblu regionalnym

- laureataci w konkursach „Świąteczny Sezam” oraz „Dbamy o środowiSKO”

- I m-ce w konkursie „SKO Blog miesiąca”

2011/2012

- I miejsce na szczeblu regionalnym

- I m-ce w konkursie „SKO Blog miesiąca”

2012/2013

- I miejsce na szczeblu regionalnym

- najpopularniejszy blog SKO – wyróżnienie

- laureaci w ogólnopolskim konkursie „Zimowe oszczędzanie z SKO”

2013/2014

 - II miejsce na szczeblu regionalnym

2014/2015

 - I miejsce na szczeblu regionalnym

2015/2016

 - II miejsce na szczeblu regionalnym

 

Cele i zadania SKO

·         szerzenie idei oszczędzania wśród uczniów 
 

·         kształtowanie nawyku oszczędzania wśród uczniów 
 

·         rozwijanie pomysłowości i przedsiębiorczości w organizowaniu źródeł dochodów 
 

·         popularyzacja wiedzy ekonomicznej

·          

·          wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne - recykling 
 

·          rozwijanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania  potrzeb drugiego człowieka oraz zwierząt 
 

·         kultywowanie tradycji ludowych (wykonywanie kart i stroików świątecznych oraz baranków wielkanocnych)
 

·         doskonalenie umiejętności matematycznych 
 

·         umożliwienie rozwijania talentów plastycznych, technicznych  i literackich 
 

·         integracja zespołów klasowych 
 

·         kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 

·         prowadzenie szkolnego bloga
 

·         udział w konkursach organizowanych pod patronatem Banku PKO
 

·         reklamowanie Banku PKO

REGULAMIN SKO

1.        Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.

2.        Dowodem przynależności do kasy jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej lub założenie konta internetowego oraz dokonywanie wpłat.

3.        Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniejszą niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, a złotówki wpłacamy na SKO).

4.        Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę u opiekunów SKO lub w oddziale Banku PKO.

5.        Wpłaty i wypłaty uczeń dokonuje podczas przerw lekcyjnych.

6.        Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO oraz na kartę wpłat i wypłat.

7.        W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT. 

8.        Wypłat z książeczki SKO może dokonywać właściciel książeczki na pisemną prośbę rodzica lub sam rodzic.

9.      Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi na dwa dni przed żądanym terminem.

10.     Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach przeznaczonych dla grupy wiekowej.

11.     Opiekunowie SKO w miarę możliwości finansowych kupują i wręczają nagrody rzeczowe za udział w konkursach oraz akcjach organizowanych przez naszą organizację.

12.     Opiekunowie SKO zobowiązani są do systematycznego wpłacania zaoszczędzonych przez uczniów pieniędzy na szkolną książeczkę SKO do Banku PKO w Górze.

Opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności

Harmonogram działań zaplanowanych przez SKO na rok szkolny 2017/2018

Działania mające na celu popularyzację banku patronackiego PKO i organizacji SKO  

Działania na rzecz szkoły  

·                   promowanie szkoły w środowisku lokalnym

·                   porządkowanie terenu wokół szkoły,

·                   wykonywanie pomocy naukowych,

·                   dekorowanie korytarzy

Działania na rzecz środowiska 

Szerzenie wiedzy ekonomicznej

Prowadzenie szkolnego bloga

Przygotowanie pracy konkursowej - Kroniki SKO

Ponadto na bieżąco zbierane są oszczędności uczniów, zakładane elektroniczne konta bankowe, a wszelkie działania dokumentowane w kronice SKO. Szczegółowe informacje
na temat akcji prowadzonych pod patronatem SKO przekazywane będą na bieżąco przez  opiekunów SKO oraz zamieszczane na blogu SKO. Oprócz licznych akcji organizowanych
przez SKO w naszej szkole zbierane są również oszczędności uczniów. Pieniądze można wpłacać od poniedziałku do piątku : w szkole przy ulicy Podwale 20 i Poznańska 2.
Zachęcamy również do założenia własnego konta internetowego. Wystarczy pobrać od opiekunów zgłoszenie, wypełnić je, a oddając odebrać drobny upominek.
Jeśli nie masz książeczki, bo ją zgubiłeś, to przy wpłacie za darmo otrzymasz nową. Warto oszczędzać, bo dzięki temu zrealizujesz własne marzenia.  

 

do góry