REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII ORAZ II I III GIMNAZJUM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GÓRZE

MARATON ORTOGRAFICZNY

 ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego uczący w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze

SKŁAD KOMISJI KONKURSU MARATON ORTOGRAFICZNY

W skład Komisji Konkursu Maraton Ortograficzny dla Gimnazjalistów wchodzą nauczyciele języka polskiego. Za organizację i przeprowadzenie każdego etapu odpowiada przewodniczący komisji konkursowej. W roku szkolnym 2017/2018 przewodniczącą konkursu jest Ewa Świerszko.

CELE KONKURSU:

doskonalenie umiejętności poprawnego pisania,

doskonalenie znajomości zasad ortograficznych,

mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,

UCZESTNICY

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów  uczniów klas VII oraz II i III Gimnazjum

 ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs przebiega w  dziewięciu  blokach- 1 raz w miesiącu .

Organizatorzy na stronie szkoły, w zakładce Maraton Ortograficzny,  umieszczają zadania przeznaczone dla poziomu klas  składające się z „List treningowych” ćwiczących daną zasadę ortograficzną oraz z dyktanda podsumowującego.

Pod koniec każdego miesiąca na lekcjach języka polskiego uczestnicy piszą dyktando w zeszytach przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Z dyktand wystawia się oceny według kryteriów:

0 błędów ortograficznych – bdb

1  błąd - db

2 błędy – dst

3, 4 błędy – dop

5 błędów – ndst

3 błędy interpunkcyjne traktuje się jak jeden błąd ortograficzny.

Po odebraniu sprawdzonego dyktanda należy przeprowadzić jego poprawę na zasadach ustalonych z nauczycielem prowadzącym.

Zasady wykorzystania list treningowych (dodatkowe lub obowiązkowe zadanie domowe/poprawa oceny z dyktanda/praca na lekcji) zostaną ustalone przez nauczycieli uczących. Nauczyciele dostosują wymagania dotyczące list do specyfiki klasy.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika konkursu Komisja Konkursowa ma prawo takiego uczestnika zdyskwalifikować.

Laureatami konkursu „Maraton  ortograficzny” zostają uczestnicy konkursu, którzy uzyskali ocenę bardzo dobrą i nie popełnili żadnego błędu interpunkcyjnego.

Wyniki każdego bloku zostaną umieszczone na stronie internetowej wraz ze zdjęciami uczestników.

Spośród laureatów miesiąca zostanie wyłoniony Mistrz Ortografii  ( I, II i III miejsce). Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

    Pobierz pliki >>>>