Projekt Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysław Broniewskiego w Górze przy ul. Podwale 20
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007-2013