NAUCZYCIELE

Berus-Panek Elżbieta

j. polski, wychowawca klasy IVb

Błaszczyk Iwona

matematyka, wychowawca klasy Vb

Brojek Robert wychowanie fizyczne
Boguszyk Karolina wychowawca świetlicy

Choińska Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ib

Domańska Bożena

dyrektor szkoły, wychowawca świetlicy

Gardys Marzena

przyroda,  wychowawca klasy Va

Grabowska Aneta

religia,

Hanusiak - Cebenko Jolanta

plastyka, wychowawca klasy VIb, wychowawca świetlicy

Jankowska Małgorzata

pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie 

Juszczak Iwona

edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IIb

Kaczmarek Joanna j. angielski

Kajzer Teresa

z -ca dyrektora szkoły, wychowawca świetlicy

Kalinowska Dorota

j. angielski, wychowawca klasy Va

Downar Agata Logopeda

Kopko Dorota

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIa

Leśniak Wioleta

edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IIb

Liśkiewicz Joanna

nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

Łakomska Justyna j. angielski, wychowawca klasy Vc

Łuszczak Małgorzata

zajęcia komputerowe, historia i społeczeństwo, etyka wychowawca klasy IVc

Mikoluk Anna religia,

Mrozowska Grażyna

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIa

Mróz - Sromek Sylwia

wychowanie fizyczne,

Polrzywniak Tomasz technika,
Połocka - Łuczak Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIId

Ratajczak Mariusz

muzyka

Sibilak Joanna

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ia

Rzyski Jacek

wychowanie fizyczne (urlop zdrowotny)

Sawicka Iwona wychowawca klasy IIc

Skrzypczak Małgorzata

przyroda, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIc

Szczepaniak Małgorzata wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający
Śniechowska Joanna wychowawca świetlicy

Turkowska Małgorzata

historia (urlop zdrowotny)

Uba Agnieszka

kierownik świetlicy

Wawer Renata

matematyka, wychowawca klasy IVa

Wilkosz Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb,

Zembroń - Górecka Joanna

j. polski,

Żłobińska Dorota

nauczyciel bibliotekarz, historia

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
Bazylewicz Małgorzata  kierownik gospodarczy
Czekaj Jerzy konserwator, woźny
Gajowczyk - Hryniewiecka Donata sprzątaczka
Grzelczak Karol konserwator, woźny
Jankowiak Barbara  kucharka
Jankun Beata sekretarz szkoły
Jankun Marta intendent
Kłodzińska Krystyna  kucharka
Łukowiak Magdalena sprzątaczka
Marciniak Wioletta  szefowa kuchni
Kuriata Kamila  starszy referent (urlop wychowawczy)
Walczak Wioletta   kucharka
Wojtkowiak Bożena  sprzątaczka
Wołoszyniuk Beata sprzątaczka
Wyskiel Anna  główny księgowy