NAUCZYCIELE

Berus-Panek Elżbieta

j. polski, wychowawca klasy Vb

Błaszczyk Iwona

matematyka, wychowawca klasy VIb

Brojek Robert wychowanie fizyczne
Boguszyk Karolina wychowawca świetlicy

Choińska Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIb

Domańska Bożena

dyrektor szkoły, wychowawca świetlicy

Gardys Marzena

przyroda,  wychowawca klasy IVb

Grabowska Aneta

religia,

Hanusiak - Cebenko Jolanta

plastyka, wychowawca klasy IVc, wychowawca świetlicy

Jankowska Małgorzata

pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie 

Juszczak Iwona

edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IIIb

Kaczmarek Joanna j. angielski

Kajzer Teresa

z -ca dyrektora szkoły, wychowawca świetlicy

Heinze - Kasprzak Anita z -ca dyrektora szkoły, matematyka

Kalinowska Dorota

j. angielski, wychowawca klasy VIa

Kopko Dorota

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIa

Leśniak Wioleta

edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy IIIb

Liśkiewicz Joanna

nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy

Łakomska Justyna j. angielski, wychowawca klasy VIc

Łuszczak Małgorzata

informatyka, zajęcia komputerowe, historia i społeczeństwo,  wychowawca klasy Vc

Mikoluk Anna religia,

Mrozowska Grażyna

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ia

Mróz - Sromek Sylwia

wychowanie fizyczne,

Ratajczak Mariusz

muzyka

Sibilak Joanna

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIa

Sawicka Iwona edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIc

Skrzypczak Małgorzata

przyroda, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ic

Szczepaniak Małgorzata wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający
Śniechowska Joanna wychowawca świetlicy - zwolnienie lekarskie

Turkowska Małgorzata

historia, wychowawca klasy VIIb

Uba Agnieszka

kierownik świetlicy

Wawer Renata

matematyka, wychowawca klasy Va

Wilkosz Jolanta

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy Ib,

Zembroń  Joanna

j. polski, wychowawca klasy IVa

Lis Daniel wychowanie fizyczne,
Kaiser Marta nauczyciel bibliotekarz,
Ruszkiewicz Elżbieta chemia
Ruszkiewicz Janusz fizyka
Panocha Anna geografia, wychowawca klasy IIIbG,
Wesołowska Agnieszka historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy IIIdG,
Nowacka Joanna j. polski, wychowawca klasy IVd
Wiśniewska Katarzyna edukacja artystyczna, muzyka, wychowawca klasy IIbG,
Głowacka Maria wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IIaG,
Darłak Jadwiga zajęcia techniczne, technika, zajęcia komputerowe, informatyka, matematyka, wychowawca klasy IIIaG,
Lis Ida pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Burdziuk Monika wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IIIcG,
Tomaszewska Ewelina psycholog
Świerszko Ewa j. angielski, j. polski, wychowawca klasy IIcG,
Gałuszka Kinga  j. niemiecki, wychowawca klasy VIIa
Świątkiewicz Karolina  j. niemiecki, wychowawca klasy IIdG,
Ignaszewska - Nicpoń Maria biologia
Misztal - Swojak Iwona matematyka
Krzyżanowski Piotr religia
Łukaszewicz - Nowakowska Elżbieta j. polski,
Matysiak Renata j. angielski
Skrzypczak Marta j. polski,
Witkowska Justyna j. angielski
Jurewicz Dorota wychowanie fizyczne,
Zdanowicz Katarzyna nauczyciel wspomagający

Żłobińska Dorota

nauczyciel bibliotekarz,

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
Bazylewicz Małgorzata  kierownik gospodarczy
Czekaj Jerzy konserwator, woźny
Gajowczyk - Hryniewiecka Donata sprzątaczka
Grzelczak Karol konserwator, woźny
Jankowiak Barbara  kucharka
Jankun Beata sekretarz szkoły
Jankun Marta intendent
Kłodzińska Krystyna  kucharka
Łukowiak Magdalena sprzątaczka
Marciniak Wioletta  szefowa kuchni
Kuriata Kamila  starszy referent
Walczak Wioletta   kucharka
Walczak Piotr konserwator, woźny
Wojtkowiak Bożena  sprzątaczka
Wołoszyniuk Beata sprzątaczka
Wyskiel Anna  główny księgowy