PLAN LEKCJI
w klasach I -III obowiązuje od dnia 4.09.2017r.

w klasach IV -VII i II - III Gimnazjum obowiązuje od dnia4.09.2017
 

KLASY I - III

 

 

 

KLASY IV - VII i II - III Gimnazjum