OGŁOSZENIA DLA UCZNIÓW

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców – 28.09.2017 r., Samorządu
Uczniowskiego- 27.09.2017 r. i Rady Pedagogicznej – 28.09.2017 r., dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

22 grudnia 2017 r. (piątek) – jasełka, wigilie klasowe

18.04.2018 r. (środa) – egzamin gimnazjalny – cześć humanistyczna-  szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo- opiekuńcze

19.04.2018 r.(czwartek) – egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza – szkoła zapewnia zajęcia 
wychowawczo - opiekuńcze

20.04.2018 r.(piątek) - – egzamin gimnazjalny – część językowa – szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo - opiekuńcze

4 maja 2018 r.(piątek) – szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo - opiekuńcze

1 czerwca 2018 r. (piątek) – szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo – opiekuńcze
 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -  wychowawczych

4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna

23grudnia 2017  – 31 grudnia 2017

Ferie zimowe

18stycznia 2018 - 28 stycznia 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca 2018 -3 kwietnia 2018

Egzamin gimnazjalny

18 kwietnia 2018 – 20 kwietnia 2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-  wychowawczych

22 czerwca 2018

Ferie letnie

23 czerwca 2018 – 31 sierpnia 2018

 


 

                                                                          do góry