LEPSZA SZKOŁA

LEPSZA SZKOŁA jest projektem przeznaczonym dla nauczycieli korzystających z podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

 Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY: 
* sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów, 
* dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i dobrze planują swoją pracę, 
* otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.

Dla nauczycieli korzystających z "Matematyki z plusem" LEPSZA SZKOŁA prowadzi program Sesje z plusem.

Standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.

Indywidualizowane raporty:

* pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich, 
* pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudno?ci, 
* umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy, 
* są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

Nauczyciele uczestniczący w programie pobierają i przeprowadzają testy. Sprawdzają je za pomocą schematów punktowania. Na stronie www.LS.gwo.pl wpisują wyniki i zapoznają się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.

Nabór do programu odbywa się corocznie.