mgr Bożena Domańska
 Dyrektor szkoły
mgr Teresa Kajzer
z - ca dyrektora szkoły


Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących działalności szkoły,
w tym w sprawach skarg i wniosków, we wtorek i piątek w godz. 800 – 1400.
 

Z - ca dyrektora szkoły przyjmuje w budynku przy                   

ul. Podwale 20  

poniedziałek od godz. 800 - 845 ;  1055- 1145
  wtorek od godziny 1245 - 1340

ul. Poznańska 2

 środa 800- 1235