DOKUMENTY SZKOLNE

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze na lata szkolne 2014-2017 >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Szkolny program wychowawczo profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018 >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia w klasie I>>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia w klasie II>>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia w klasie III>>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z języka polskiego >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z historii >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z języków obcych >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z matematyki >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z przyrody >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z zajęć technicznych >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z zajęć komputerowych i informatyki >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z plastyki >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z muzyki >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z wychowania fizycznego >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Przedmiotowe ocenianie z religii >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 3 w roku szkolnym 2017/2018 >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na 3 letni cykl kształcenia dla klasy Iktóry obowiązywać będzie w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
oraz dla klasy IV i VII na rok szkolny 2017/2018>>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na 3 letni cykl kształcenia dla klasy I i IV, który obowiązywać będzie w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 >>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na 3 letni cykl kształcenia dla klasy I i IV, który obowiązywać będzie w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018>>>>

Opis: Opis: E:\strony www\strona www szkola\li51.jpg