"Adopcja na odległość"
 

           

 

Życzenia świąteczne

 

Podziękowania

 

Misje Salezjańskie

 
 

W  roku szkolnym 2007/2008 na przełomie listopada i grudnia, nasza szkoła podjęła zobowiązania wspierania najuboższych w ramach programu grupowej "Adopcji na odległość". Wspierana placówka przez naszą szkołę znajduje się w Lomè w kraju Togo, który znajduje się nad Zatoką Gwinejską w Afryce Zachodniej. Szkoła Podstawowa w której pobiera naukę około 600 dzieci, prowadzona jest przez Siostry Salezjanki. Uczniowie naszej szkoły będą dokonywać wpłaty pieniężnej, która będzie przekazywana dla uczniów w  Lomè, a dokładnie na zakup przyborów szkolnych, toaletowych, mundurków, podręczników, odzieży, a także w razie zaistnienia takiej potrzeby również na dożywianie. Z wielką radością należy podkreślić fakt, że wszyscy nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz dyrekcja bardzo chętnie włączyli się w "Adopcję na odległość". Osobami koordynującymi ten program są: p. Aneta Grabowska i p. Anna Mikoluk.

Zobacz zdjęcia>>>>